FRA IDE TIL VÆRK

At arbejde med tegl som kunstnerisk udtryk er at sammensætte små elementer, mursten, til større helheder og billeder. Det er som at male. Man bygger langsomt op, retter, tager af og skifter ud, indtil den er der.

Det er også at arbejde med lys og skygge, gentagelser og rytmer og mønstre. Hertil har jeg bl.a. designet tre reliefsten. Muren bliver ”levende” når reliefstenene danner lys og skyggevirkninger alt efter solens gang

Jeg arbejder ”hands on” med modeller i minitegl i ¼ str. for at komme tæt på det taktile og sanselige udtryk, som et murværk har. Modellerne er så nøjagtige at en murer kan bygge direkte efter dem.

Skitse- og modelarbejde foregår i mit værksted, og det egentlige arbejde med murværket sker i samarbejde med murer og andre byggetekniske fagfolk. 

HUSK at scrolle helt ned for at se det hele.

 

 

FROM IDEA TO WORK

To work with bricks and tiles as an artistic expression is to put together small elements, brickwork shapes and images, into a larger whole. It's like painting. You slowly build up, make corrections, subtract and replace until it looks and feels right.

It is also a questions of working with light and shadow, repetitions and rhythms and patterns. In addition, I have designed three basic relief stones. The wall comes alive when the relief stones form light and shadow effects depending on the course of the Sun.

I work from models made in mini brickworks in ¼ size to get close to the tactile and sensual expression that this type of masonry has. The models are so accurate that a craftsman can build directly based on them.

Sketching and modeling work takes place in my workshop, and the actual work with the masonry takes place in collaboration with masons and other construction professionals.

TINGSTED

ET MØDESTED - ET SAMTALERUM, 2021

KUNST I SKOLEGĂ…RDEN

NORDRE SKOLE, IKAST, 2019

Video om murer Nicolai Asmussen's  arbejde med læmur og mønsteret til scenen.

LEVENDE MURVÆRKER

Efter min mening er tegl det smukkeste byggemateriale vi har. Hvis tegl skal blive ved med at være det smukkeste og det foretrukne byggemateriale, er man nødt til at finde tilbage til at dyrke materialets/lerets særlige udtryk og muligheder.

Jeg vil vise, hvordan tegl også i moderne byggeri kan give bygninger sanselighed, kant og karakter. Jeg vil synliggøre kunsthåndværkerens nødvendighed som forbindelsesled mellem tradition og nyudvikling. Det arbejder jeg på.

 

MØNSTERMUR

SPIRALEN

GENNEMBRUDT MUR

FUGLEN

Et figurativt billede i tegl med lys-skygge og farver kræver stor omhu af alle involverede.

Modellen skal være lige til at arbejde efter, og skæringer af stenene skal være præcise.

SPIDSEN

Vil du vide mere om hvordan tegl som kunstnerisk element kan integreres i netop dit projekt