Det er meget inspirerende, opmuntrende og løfterigt, at Karen-Lisbeth Rasmussen lægger så mange kunstneriske kræfter i at få vore dages murværksarbejde løftet op på et højere niveau, som vi kendte det tidligere. Jeg ved fra mit arbejde med bogen "Mønstrede København" hvor meget rigere en muret mur er  med relief og andet udtryk, end nutidens ofte dødsyge murstenstapet.

Peter Olesen, forfatter og arkitekturskribent

Projektets revitalisering af murværkets håndværksmæssige skønhed og teglstenens kunstneriske udtryk er en anerkendelsesværdig bedrift. Det vækker vores stolte tradition for reliefskabende murværk til live og rummer kunstnerisk set ubegrænsede muligheder.

Pia Wirmfelt, museumsdirektør, CLAY - Keramikmuseum Danmark

KUNST MED TEGL ER STØTTET AF: