KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

Bygninger burde ses som ”kunst i det offentlige rum”.

Byggebranchens aktører har et stort ansvar for miljø og visuel kvalitet i det offentlige rum. I alle byggeriets faser skal der tages stilling til form, rum, farver, inventar, etc. Her har kunstnerne, designere og kunsthåndværkere via uddannelse og kunstnerisk virke mange relevante kompetencer, som vil kunne bidrage til den visuelle kvalitet og æstetiske merværdi, når et byggeri skabes.

Når man tænker på, hvor meget vores bygninger fylder i det offentlige rum, må vi ikke nøjes med billige bo-maskiner. At vægte detaljen er at berige det æstetiske miljø, der omslutter de mennesker, der skal bo og leve der. At vægte den ornamentik, som smukke murværker kan give, er at vægte sanseligheden, give bygningen kant og karakter og forankre det identitetsskabende.

Når det drejer sig om tegl, er der mange muligheder for at skabe både smukke murværker, skulpturelle værker og udsmykninger i det offentlige rum.

HUSK at scrolle helt ned for at se det hele.

ART IN PUBLIC SPACE

Buildings should be seen as "art in the public space".

The players in the construction industry have a great responsibility for the environment and visual quality of the public space. In all phases of construction, a decision must be made about form, space, colors, furniture, etc. Here, the artists, designers and artisans through education and artistic work have many relevant competencies that will be able to contribute to the visual quality and aesthetic added value when a building is created.

When you think about how much our buildings take up in the public space, we must not settle for a low denominator. To care for the details is to enrich the aesthetic environment that surrounds the people who are to live and work in our buildings. To value the ornamentation that beautiful masonry can provide is to value sensuality, give the building edge and character and anchor its identity and raison d’être.

When it comes to brickworks, there are many opportunities to create both beautiful masonry, sculptural works and decorations in the public space.