TEGL SOM KUNST


Jeg ser muligheder i tegl som kunstnerisk udtryk. Jeg vil vise, hvordan tegl også i moderne byggeri kan give bygninger sanselighed, kant og karakter. Jeg vil synliggøre kunsthåndværkeren som forbindelsesled mellem tradition og nyudvikling.


Efter min mening er tegl det smukkeste byggemateriale vi har. Hvis tegl skal blive ved med at være det smukkeste og det foretrukne byggemateriale, er man nødt til at finde tilbage til at dyrke materialets/lerets særlige udtryk og muligheder. Det arbejder jeg på.


Når der i et teglbyggeri er afsat midler til kunst, kan kunsten integreres i bygningen allerede på tegnebrættet. Derved fremstår kunst og bygning som en helhed. Tegl som kunst er både smukt og økonomisk overkommeligt. Materialer og arbejdskraft (håndværkere) er allerede en del af entreprisen. De ekstra udgifter, der kan forekomme er lidt ekstra materialer og et beløb til kunstnerens skitse-modeller og styring af værkets tilblivelse


Levende murværker.  Udstillet i Give Skulpturby - Danmarks største galleri - i det fri.

TINGSTEDET. Skabt til Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2021 og udstillet på Koldinghus .

Solgt til Sct. Maria Hospice, 2023.

BRICKWORK AS ART


I see possibilities in brickwork as an artistic expression. I want to show how bricks and tiles can add sensuality, edge and character in modern construction. I want to make the artisan visible as a link between tradition and new development.


In my opinion, brickwork is the most beautiful building material we have. If bricks are to continue to be the most beautiful and preferred building material, one must cultivate the special expression and possibilities in the material. That’s what I do.


"When funds are set aside for art in brick construction, the art can be integrated into the building already on the drawing board. Thereby art and construction appear as a whole. Brickwork art is both beautiful and affordable, since materials and labor (craftsmen) are already a part of the contract. The extra expenses that may incur are a little extra materials and an amount for the artist's sketch models and management of the work's creation. "
KONSULENTBISTAND:


  • Ideudvikling med fokus på tegl og sociale rum
  • Ideudvikling vedr. eksisterende byggeri/rum/områder
  • Tilførsel af personlighed og merværdi ved ny- og ombyggeri
  • Ideudvikling af facadeudsmykninger