KUNSTHÅNDVÆRK, KUNST OG DESIGN I BYGGERI & ANLÆG

Kunsthåndværk og Design sætter dagsordenen.


Projektet er støttet af Statens Kunstfond og strækker sig over to år fra 1/3 2024 til 1/3 2026.
Projektet styres af nedenstående gruppe, som gennem flere år har arbejdet med at tilføre bygge- og anlægsprojekter en visuel og æstetisk merværdi.
Projektet skal undersøge og vise, hvordan samarbejde mellem kunstner, bygherre og arkitekt på
en helhedsorienteret, æstetisk, økonomisk og bæredygtig ansvarlig måde kan integrere
kunsthåndværk , kunst og design allerede i planlægningen af et bygge- & anlægsprojekt og
derved tilføre kunstneriske/æstetiske kvaliteter til projektet og vores fælles offentlige rum.


Hvad kan projektet tilbyde et byggeprojekt, hvor projektgruppen og Statens
kunstfond er samarbejdspartnere.
Som udgangspunkt vil vi i gruppen stille os til rådighed for arbejdet med at visionere, planlægge,
økonomiberegne og klargøre med tegninger og modeller til det kunstneriske projekt, samt tilse
processen frem til færdiggørelse.
Er du interesseret i at høre mere om projektet, og om hvordan du kan deltage
som arkitekt/bygherre, er du interesseret i at høre mere om projektet, og om hvordan du kan deltage som arkitekt/bygherre, er du velkommen til at kontakte et af gruppens medlemme


Læs om projektets indsatsområder og strategi HER


Karen-Lisbeth Rasmussen


Karen-Lisbeth Rasmussen. Kunstner/keramisk formgiver

Boelskilde 44, 7120 Vejle Øst

23440843

klir@klir.dk

www.kunstmedtegl.dk

www.klir.dkKaren-Lisbeth Rasmussen har arbejdet med temaet “Levende Murværk” og “Kunst med Tegl” gennem de seneste 15 år.

Karen-Lisbeth vil i projektet arbejde

med at produktudvikle  udsmykningstegl    og fremstille murmodeller med henblik på

udstillinger og konkrete byggeprojekter

Søren Henrichsen


Arkitektrådgiver og DGNB-konsulent,

Egernsund  Wienerberger A/S

20102277

Soren.Henrichsen@egernsund.com

www.egernsund.com


Søren Henrichsen er projektets kontakt til teglbranchen via Egernsund Wienerberger A/S, som projektkonsulent ved tegnestuer og entreprenører.

Søren har kontakt til byggebranchen og arkitekter i midt- og Nordjylland, og er opsøgende på konkrete opgaver.

Erik Ploug


Pædagogisk konsulent, Bygherrerådgiver mm.

2683 9214

erikploug1962@gmail.com

Erik Ploug er tovholder i projektet (herunder økonomi). Erik har mange års erfaring med udviklingsprojekter.   

Som tidligere lærer og leder af mureruddannelsen på SDE i Odense, var og er Erik optaget af den udvikling, der skal ske i murerfaget, når fokus skifter fra konstruktion til dekoration.

Erik er opsøgende på konkrete opgaver og på at oprette de kurser eller undervisningsforløb, der er nødvendige for at opkvalificere murerne til at udføre kunstopgaver.

Signe Moos


Signe Moos                          

Landskabsarkitekt                                        MOOS LAND-SKABER
Runddelen 2
6000 Kolding

31626175
signe@mooslandskaber.dk

www.mooslandskaber.dk 

Signe Moos har fokus på landskabsprojekter, der skaber dialog gennem oplevelser. Landskaber der nudger til sansning og inspirerer mennesker.

Signe har gennem 20 år løst opgaver både i det åbne land og urbane sammenhænge. Signe er specialiseret i kirkegårdenes arkitektur og udvikling. Det gælder ikke mindst i det sønderjyske, hvor tegl er en stor del af både det fysiske og det kulturelle landskab. 

Signe Moos er opsøgende på konkrete opgaver og udstillinger, som kan indgå i projektet.