FRA IDE TIL VÆRK


At arbejde med tegl som kunstnerisk udtryk er at sammensætte små elementer, mursten, til større helheder og billeder. Det er som at male. Man bygger langsomt op, retter, tager af og skifter ud, indtil den er der.


Det er også at arbejde med lys og skygge, gentagelser og rytmer og mønstre. Hertil har jeg bl.a. designet tre reliefsten. Muren bliver ”levende” når reliefstenene danner lys og skyggevirkninger alt efter solens gang


Jeg arbejder ”hands on” med modeller i minitegl i ¼ str. for at komme tæt på det taktile og sanselige udtryk, som et murværk har. Modellerne er så nøjagtige at en murer kan bygge direkte efter dem.

Skitse- og modelarbejde foregår i mit værksted, og det egentlige arbejde med murværket sker i samarbejde med murer og andre byggetekniske fagfolk.

HUSK at scrolle helt ned for at se det hele.FROM IDEA TO WORK

To work with bricks and tiles as an artistic expression is to put together small elements, brickwork shapes and images, into a larger whole. It's like painting. You slowly build up, make corrections, subtract and replace until it looks and feels right.

It is also a questions of working with light and shadow, repetitions and rhythms and patterns. In addition, I have designed three basic relief stones. The wall comes alive when the relief stones form light and shadow effects depending on the course of the Sun.

I work from models made in mini brickworks in ¼ size to get close to the tactile and sensual expression that this type of masonry has. The models are so accurate that a craftsman can build directly based on them.

Sketching and modeling work takes place in my workshop, and the actual work with the masonry takes place in collaboration with masons and other construction professionals.

MØNSTERMUR

MØNSTERMUR: Biennaleudstilling i 2017. h:2,5m – b: 2,0m

Mønstermuren er skabt i samarbejde med murer Arne Rasmussen og Egernsund Tegl.

Pris: mursten (alm. sten og spids formsten) ca.7.000 kr. Dertil løn til murer og kunstner.

MØNSTERMUREN kan ses ved Vesterled Teglværk, Vandmøllevej 4B, 6400 Sønderborg.

SPIRALEN

SPIRALEN: Udstilling i 2015 i Egernsund h:2,5m – b:3,0m

Spiralen bliver til i samarbejde i samarbejde med SDE i Odense og Egernsund Tegl.

Alle sten er den skrå formsten. Sten koster ca.21.000 kr. Dertil løn til murer og kunstner.

SPIRALEN kan ses ved Egernsund Tegl, Sundgade 3, 6320 Egernsund

GENNEMBRUDT MUR

GENNEMBRUDT MUR: Udstilling i 2015. i Egernsund h:2,5m – b:3,0m

Muren bliver til i samarbejde i samarbejde med SDE i Odense og Egernsund Tegl.

Alm sten og gennembrudt med skrå formsten. Sten koster ca.18.000 kr .Dertil løn til murer og kunstner. GENNEMBRUDT MUR kan ses i Give Skulpturpark, Diagonalvejen v/FIXON.

Bækgårdsvej 3.

FUGLEN

FUGLEN: Udstilling 2015 i Egernsund. h:2,5m – b:3,0 m

Fuglen bliver til i samarbejde i samarbejde med SDE i Odense og Egernsund Tegl.

Alle sten er formsten i forskellige farver. Ca.35.000 kr. Dertil løn til murer og kunstner.

FUGLEN kan ses i Give Skulpturpark, Diagonalvejen v/FIXON

Bækgårdsvej 3.

SPIDSER

SPIDSER: Udstilling i 2015 i Egernsund, h:2,5m – b:3,0m

SPIDSER bliver til i samarbejde i samarbejde med SDE i Odense og Egernsund Tegl.

Forskellige formsten og farver. Sten koster ca.35.000 kr. Dertil løn til murer og kunstner.

SPIDSER kan ses ved Egernsund Tegl, Sundgade 3, 6320 Egernsund

SILDEBEN

SILDEBEN: Udstilling 2015 i Egernsund, h:2,5m - b:3,0

SILDEBEN bliver til i samarbejde med SDE i Odense og Egernsund Tegl.

Alle sten er den spidse formsten. Det ene felt er stenene skråtskåret og samlet i smig.

Ca. 15.000 kr. for sten, dertil løn til murer og kunstner.

SILDEBEN kan ses i Give Skulpturpark, Diagonalvejen v/FIXO

Bækgårdsvej 3.