KUNSTHÅNDVÆRK, KUNST OG DESIGN I BYGGERI & ANLÆG

Kunsthåndværk og Design sætter dagsordenen.

HVORFOR


Byggebranchen har en stor indflydelse, og dermed et stort ansvar for, hvordan vi påvirkes visuelt i vores hverdagsmiljø. Det betyder noget, at byggeriet favner de mennesker, der skal leve og bo der. Det kræver omsorg i udførelse og tilrettelægning. Det kræver at der tales til andet en ren funktion og stram økonomi. Det kræver at der tales til sanserne. Det der bliver bygget kan ikke gøres om.

HVORDAN


Projektet skal - gennem konkrete projekter – vise eksempler på, hvorledes integreret kunst i byggeriet og i anlæg af rummene omkring byggeriet kan tilføre det byggede miljø en blivende kunstnerisk/æstetisk værdi.

I bygge- og anlægsprocessen bliver kunstneren en del af holdet sammen med de andre forskellige fagligheder, og må derfor være med fra starten af et byggeprojekt.

ØKONOMI OG BÆREDYGTIGHED


I Byggebranchen arbejder man meget med materialernes bæredygtighed. Det skal kunsten også. Ved at integrere byggeriets egne materialer som grundlag for det kunstneriske udtryk, bliver kunst og arkitektur en helhed som er bæredygtig og langtidsholdbar.

Materialer og håndværkere er allerede fra starten budgetteret i entreprisen, og udgiften til kunstarbejdet bliver derved til at overskue. Man får på den måde meget for de midler der er afsat til kunst/udsmykning.

KOMMUNIKATION OG VIDEN


Som en vigtig del er det hensigten at skabe en kommunikations/videns- platform, hvor kunst og byggeri kan finde hinanden. På denne platform vil der være beskrivelser af byggeprocesser, hvor kunst er integreret fra starten. Der vil være vejledninger i hvordan processen kan forløbe og oplysninger om byggeriets bæredygtige materialer.