MURKUNST I SKOLEGÅRDEN


Oplæg vedr. konkurrence om kunst i skolegården. Nordre Skole i Ikast/Brande Kommune:

”I skolegården ønsker vi at få udsmykning, som er målrettet skolegården for 4. klasse og opefter. Især de største elever (7.-9.kl.) mangler noget at komme ud til, når de har pauser.

Udsmykningen skal både give en sanselig oplevelse og have en funktion. Det kan være som leg, socialt og/eller læring. Værkets/værkernes forventede levetid vil også̊ vægte højt i beslutningen.”

Jeg vandt konkurrencen med en halvrund læ-mur med siddepladser og en lille scene med mosaik-udsmykning.

Spiralen i muren er valgt som mønster og symbol for den energicentral, som en skole er.
Spiralen symboliserer forandring, vækst, frugtbarhed, livskraft og fornyelse.
Højredrejning = energiopladning, venstredrejning = energiafladning.

På scenen er et mønster i skåret tegl. Scenen lægger op til at gå på jagt efter mønstre, billeder (masker) og en masse matematik-leg. Når man står i midten af scenen og taler op mod muren forstærkes lyden, så scenen er også ”speakers corner”.

Kunstværket er udført i samarbejde med murer Nicolai Asmussen, Holstebro

Vejledende pris for mur og scene 375.000 kr.

MASONRY IN THE SCHOOL YARD


Presentation for a competition about art in the schoolyard. Nordre Skole in Ikast / Brande Municipality:

“In the schoolyard, we want to have a decoration, which is targeted at the schoolyard for 4th grade and up. Especially the oldest students (7.-9. grade) lack something to gather around when on their breaks.

The decoration must both provide a sensory experience and have a function. It can be as a venue for play and games, social interaction and/or learning. The expected lifespan of the work will also weigh heavily in the decision.”

I won the competition with a semi-circular shelter wall with seating and a small stage with mosaic decoration.

The spiral in the wall is chosen as a pattern and symbol for the energy center that a school is.

The spiral symbolizes change, growth, fertility, vitality and renewal.

Right turn = energy charge, left turn = energy discharge.

On the stage part is a pattern in carved brickwork. The scene sets out to search for patterns, pictures (masks) and offers a lot of math play. When you stand in the middle of the stage and speak up against the wall, the sound is amplified, so the stage is also a "speaker's corner".

The artwork was made in collaboration with mason Nicolai Asmussen, Holstebro

Approx. price for a similar wall and stage DKK 375,000.

MURKUNST I SKOLEGÅRDEN


Sidste etape af "Murkunst i Skolegården" er nu realiseret.

Læ-muren med siddepladser og den lille scene med mosaik-udsmykning har nu fået følgeskab af 5 siddepuffer.


Vinder af udsmykningskonkurrencen ved

Nordre Skole, Ikast/Brande Kommune.